Odstąpienie od umowy

Pouczenie:

 

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od  Umowy zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego (kontakt@staniksportowy.pl) o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się pod adresem www.staniksportowy.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy koszty produktu, bez kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia w którym otrzymaliśmy zwrot kupionego produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zaznaczył wyraźnie inne rozwiązanie; które nie wiąże się z powstaniem dodatkowych kosztów dla Klienta. W celu zwrotu wymagane jest podane przez Klienta numeru konta bankowego.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Nadawca (Konsument):
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Adres e-mail podany przy rejestracji:

Odbiorca (Sprzedający):
__________
ul. _________
__–____ ______
_____@_______

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Oświadczam, że odstępuję od Umowy z dnia ________ nr ________,  dotyczącej sprzedaży następujących Produktów: _________ zawartej w Sklepie Internetowym znajdujący się pod adresem ______________ /.

Podpis

___________________